Áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành bão Kaitak

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão Kaitak, áp sát Biển Đông. Ảnh: NCHMF
Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão Kaitak, áp sát Biển Đông. Ảnh: NCHMF
Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão Kaitak, áp sát Biển Đông. Ảnh: NCHMF

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top