App chống dịch áp mỗi nơi một kiểu: Chờ hướng dẫn thống nhất dùng PC-Covid

Người dân quét QR code, khai báo y tế khi vào làm việc tại Sở TNMT Hà Nội. Ảnh: Hữu Chánh.
Người dân quét QR code, khai báo y tế khi vào làm việc tại Sở TNMT Hà Nội. Ảnh: Hữu Chánh.
Người dân quét QR code, khai báo y tế khi vào làm việc tại Sở TNMT Hà Nội. Ảnh: Hữu Chánh.
Lên top