Hà Nội đã có gần 600 nghìn điểm quét mã QR, người dân không còn ngại "chit"

Đoàn viên thanh niên quận Hà Đông giúp người dân tạo mã QR
Đoàn viên thanh niên quận Hà Đông giúp người dân tạo mã QR
Đoàn viên thanh niên quận Hà Đông giúp người dân tạo mã QR
Lên top