Người dân lúng túng khi được yêu cầu quét QR code trên Bluezone, Ncovi

Lên top