Ánh sáng điện ảnh hưởng gì tới thực vật hang động vịnh Hạ Long?

Lãnh đạo, nhân viên Ban Quản lý vịnh Hạ Long cùng các chuyên gia khảo sát thực địa tại hang Sửng Sốt. Ảnh: Ban Quản lý vịnh Hạ Long
Lãnh đạo, nhân viên Ban Quản lý vịnh Hạ Long cùng các chuyên gia khảo sát thực địa tại hang Sửng Sốt. Ảnh: Ban Quản lý vịnh Hạ Long
Lãnh đạo, nhân viên Ban Quản lý vịnh Hạ Long cùng các chuyên gia khảo sát thực địa tại hang Sửng Sốt. Ảnh: Ban Quản lý vịnh Hạ Long
Lên top