Vịnh Hạ Long: Mỗi ngày vớt 6-7 tấn rác, vớt xong rác lại đầy

Phân loại rác tại cảng cá Bạch Đằng để đưa lên xe đưa đi xử lý. Ảnh: Nguyễn Hùng
Phân loại rác tại cảng cá Bạch Đằng để đưa lên xe đưa đi xử lý. Ảnh: Nguyễn Hùng
Phân loại rác tại cảng cá Bạch Đằng để đưa lên xe đưa đi xử lý. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top