80 - 90 nghìn nhà bị tốc mái, hàng nghìn cột điện bị đổ

Bộ trưởng Bộ NNPTNT, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường kiểm tra tại Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)
Bộ trưởng Bộ NNPTNT, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường kiểm tra tại Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)
Bộ trưởng Bộ NNPTNT, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường kiểm tra tại Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM