7 tháng nữa, đoàn tàu tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội từ Pháp về Việt Nam

Mô hình đoàn tàu tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội lấy ý kiến các cơ quan chức năng và người dân năm 2018.
Mô hình đoàn tàu tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội lấy ý kiến các cơ quan chức năng và người dân năm 2018.
Mô hình đoàn tàu tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội lấy ý kiến các cơ quan chức năng và người dân năm 2018.
Lên top