Các dự án đường sắt đô thị phải điều chỉnh vốn đầu tư

Các dự án đường sắt đô thị phải điều chỉnh vốn đầu tư. Ảnh: MH
Các dự án đường sắt đô thị phải điều chỉnh vốn đầu tư. Ảnh: MH
Các dự án đường sắt đô thị phải điều chỉnh vốn đầu tư. Ảnh: MH
Lên top