Tuyến ngầm nghìn tỉ đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội: quyết tâm hoàn thành dự án vào năm 2022

Tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đang đẩy tiến độ để đưa vào vận hành toàn tuyến.
Tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đang đẩy tiến độ để đưa vào vận hành toàn tuyến.
Tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đang đẩy tiến độ để đưa vào vận hành toàn tuyến.
Lên top