“44 cửa xả trực tiếp ra biển là thách thức với du lịch Đà Nẵng”

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đặt vấn đề với chính quyền Đà Nẵng về du lịch. Ảnh: XH
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đặt vấn đề với chính quyền Đà Nẵng về du lịch. Ảnh: XH
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đặt vấn đề với chính quyền Đà Nẵng về du lịch. Ảnh: XH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM