6 ca mới mắc COVID-19 ở Quảng Nam tiếp xúc với nhiều người

6 ca mới mắc COVID-19 ở Quảng Nam tiếp xúc với nhiều người. Ảnh: Thanh Chung
6 ca mới mắc COVID-19 ở Quảng Nam tiếp xúc với nhiều người. Ảnh: Thanh Chung
6 ca mới mắc COVID-19 ở Quảng Nam tiếp xúc với nhiều người. Ảnh: Thanh Chung
Lên top