3 ca mới mắc COVID-19 ở Quảng Nam tiếp xúc với nhiều người

Bệnh nhân 715 mắc COVID-19 là con gái bệnh nhân 593, em của bệnh nhân 547 và 625. Ảnh: Thanh Chung
Bệnh nhân 715 mắc COVID-19 là con gái bệnh nhân 593, em của bệnh nhân 547 và 625. Ảnh: Thanh Chung
Bệnh nhân 715 mắc COVID-19 là con gái bệnh nhân 593, em của bệnh nhân 547 và 625. Ảnh: Thanh Chung
Lên top