35 người mất liên lạc khi vào rừng hái măng trước bão số 3

Sau bão số 3, trên địa bàn Nghệ An đã có nhiều nơi bị chia cắt. Ảnh: L.G
Sau bão số 3, trên địa bàn Nghệ An đã có nhiều nơi bị chia cắt. Ảnh: L.G
Sau bão số 3, trên địa bàn Nghệ An đã có nhiều nơi bị chia cắt. Ảnh: L.G