345 người từ Nhật Bản về Quảng Nam âm tính SARS-CoV-2

Khu cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V (huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Ảnh: Thanh Chung
Khu cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V (huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Ảnh: Thanh Chung
Khu cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V (huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Ảnh: Thanh Chung
Lên top