Quảng Nam đón 343 công nhân Việt Nam từ Nhật Bản trở về

Khu cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân V. Ảnh: Thanh Chung
Khu cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân V. Ảnh: Thanh Chung
Khu cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân V. Ảnh: Thanh Chung
Lên top