274 người từ Malaysia về Đà Nẵng âm tính với SARS-CoV-2

274 người từ Malaysia về Đà Nẵng âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: BNG
274 người từ Malaysia về Đà Nẵng âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: BNG
274 người từ Malaysia về Đà Nẵng âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: BNG
Lên top