Quảng Nam tiếp nhận 243 phụ nữ mang bầu trở về từ Đài Loan

Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 5 chuẩn bị đón công nhân Việt Nam trở về từ Đài Loan. Ảnh: Thanh Chung
Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 5 chuẩn bị đón công nhân Việt Nam trở về từ Đài Loan. Ảnh: Thanh Chung
Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 5 chuẩn bị đón công nhân Việt Nam trở về từ Đài Loan. Ảnh: Thanh Chung
Lên top