14 ngày không có ca mắc COVID-19, mới đánh giá được dịch lui hay chưa

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại nơi có bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Việt Nguyễn- Sơn Tùng
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại nơi có bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Việt Nguyễn- Sơn Tùng
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại nơi có bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Việt Nguyễn- Sơn Tùng
Lên top