72 giờ Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới

Tỉ lệ khỏi bệnh với 201 ca chiếm 75% tổng số ca mắc. Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Tỉ lệ khỏi bệnh với 201 ca chiếm 75% tổng số ca mắc. Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Tỉ lệ khỏi bệnh với 201 ca chiếm 75% tổng số ca mắc. Nguồn biểu đồ: Bộ Y tế
Lên top