Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Uy lực xe tăng "khủng" chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết