Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Robot bắn tỉa Minirex - vũ khí lợi hại chống khủng bố