Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cận cảnh dàn chiến xa đông đảo của quân đội Iraq đang vây IS ở Mosul