Thi đua yêu nước là thực hiện tốt hơn các công việc hàng ngày

PGS. TS Nguyễn Đình Bắc - Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng |

Yêu nước không phải là cái gì chung chung, trừu tượng hoặc “đao to búa lớn”, mà theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là những công việc rất cụ thể, thiết thực, là “thực hiện tốt hơn các công việc hàng ngày”, và đó chính là “nền tảng của thi đua”.

Thực hiện tốt các công việc hàng ngày - nền tảng của thi đua yêu nước

Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm, chăm lo, động viên sức mạnh toàn dân tộc, lôi cuốn toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hăng hái tham gia vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.
Từ đó, ở Người đã hình thành nên tư tưởng về thi đua yêu nước, với những quan điểm, nội dung về công tác vận động, tổ chức, lãnh đạo thi đua thể hiện nét đặc sắc, độc đáo và riêng có mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh.
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, thi đua yêu nước không chỉ để khơi dậy tinh thần yêu nước của mọi người dân, dù đó là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng, mà điều quan trọng hơn, thiết thực hơn là phải biến tinh thần yêu nước ấy thành sức mạnh vật chất hiện hữu, phải hiện thực hóa thành hành động cụ thể, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, các công việc yêu nước.
Như cách đây 75 năm, khi đưa ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ thi đua ái quốc là phải hướng đến thực hiện thắng lợi công cuộc kháng chiến, kiến quốc, “diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”.
Không hướng vào thực hiện thắng lợi các công việc yêu nước thì phong trào thi đua không rõ phương hướng, không cụ thể, mất đi ý nghĩa và sức sống của phong trào.
Tuy nhiên, yêu nước không phải là cái gì chung chung, trừu tượng hoặc “đao to búa lớn”, mà theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là những công việc rất cụ thể, thiết thực, là “thực hiện tốt hơn các công việc hàng ngày”, và đó chính là “nền tảng của thi đua”.
Người nhấn mạnh: “Tưởng lầm rằng thi đua là một việc khác với những công việc làm hằng ngày. Thật ra công việc hằng ngày chính là nền tảng của thi đua”[1].
Do đó, thi đua không phải chỉ được tiến hành và tổ chức đối với những việc “lớn”, mà cả trong những việc “nhỏ”, thường nhật cũng cần phải thi đua. Thoát li các công việc hằng ngày, xem nhẹ, bỏ qua các việc “nhỏ” thì phong trào thi đua sẽ không thiết thực, không toàn diện.
Tư tưởng quan trọng này về thi đua yêu nước đã phản ánh sự thấu hiểu thực tiễn sâu sắc về hoạt động thi đua của con người trong cuộc sống, về đời sống thực tế của các tầng lớp nhân dân, về nội dung cốt lõi của thi đua yêu nước ở Hồ Chí Minh. Đó cũng chính là biểu hiện của sự sáng tạo, nét độc đáo trong tư tưởng của Người về thi đua yêu nước.

Phát huy sức mạnh của thi đua

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục đích cao nhất và thiết thực nhất của thi đua là độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân, cho nên phạm vi của thi đua hiện nay là hết sức rộng lớn, thi đua phải toàn diện, không giới hạn ở một lĩnh vực nào, ngành nghề nào, bất kì công việc gì, ích nước, lợi dân… đều cần và có thể phải thi đua.
“Tất cả mọi việc ích lợi cho dân sinh quốc kế, quan hệ với kháng chiến, kiến quốc, ta đều phải thi đua”[2].
Hơn nữa, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chỉ rõ, thi đua là phải toàn dân, phải lôi cuốn, huy động được toàn dân tộc, mọi người Việt Nam yêu nước tham gia. Toàn dân thi đua yêu nước bao gồm cả sĩ, nông, công, thương, binh; mọi lứa tuổi, mọi giới, không phân biệt dân tộc, tôn giáo… tùy theo điều kiện, hoàn cảnh đều phải tham gia thi đua yêu nước. Điều đó có nghĩa là: “Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua”[3]; “Thi đua phải toàn dân, toàn diện”[4].
Thực tiễn đã chứng minh, xuất phát từ quan điểm “người người thi đua”, “ngành ngành thi đua”, “ngày ngày thi đua”, “thi đua toàn dân”, “thi đua toàn diện” và lấy “thực hiện tốt hơn các công việc hằng ngày” làm nền tảng thi đua của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã đẩy mạnh mọi mặt hoạt động, không ngừng phát triển và giành thắng lợi cả trong kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng con người mới, xã hội mới.

Tài liệu tham khảo
[1] . Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, Hà Nội 2002, tr. 658.
[2] . Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, Hà Nội 2002, tr. 659.
[3] . Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, Hà Nội 2002, tr. 557.
[4] . Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, Hà Nội 2002, tr. 660.

PGS. TS Nguyễn Đình Bắc - Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng biểu dương các điển hình tiên tiến trong thi đua yêu nước

Mai Chi |

Ngày 9.6, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 – 11.6.2023), TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố.

Phát huy tinh thần thi đua yêu nước, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng

TS Bùi Văn Mạnh - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng |

Sau 75 năm, “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn nguyên vẹn giá trị và tính thời sự. Đại hội XIII của Đảng đã xác định một trong ba đột phá chiến lược đó là: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phong trào thi đua yêu nước - sức mạnh tổng hợp của dân tộc

TS. Nguyễn Hữu Mạnh |

Để tăng cường nội lực, tận dụng tối đa sức mạnh của toàn dân tộc, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước đã chủ trương khởi xướng phong trào Thi đua yêu nước trên toàn quốc. Phong trào này là một chủ trương lớn, có tác động mạnh mẽ đến cuộc chiến tranh giải phóng đất nước và cũng đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng, kiến thiết đất nước.

Vinh quang Việt Nam - Góp sức cổ vũ phong trào thi đua yêu nước

Lê Phương |

Vinh quang Việt Nam 2023 - Chương trình "Vinh quang Việt Nam" được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 1.5.2004, sau đó tổ chức thường niên. Tính đến năm 2023, đã có tổng số 274 tập thể, cá nhân được vinh danh qua 18 kỳ "Vinh quang Việt Nam", trong đó có 100 tập thể, 174 cá nhân.

Khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước

HƯNG THƠ |

Các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước đã được UBND tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen.

Tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức

Lương Hà |

Hải Dương - Ngày 29.5, tại hội trường Trung tâm Hội nghị huyện Ninh Giang, Liên đoàn Lao động huyện Ninh Giang tổ chức Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Djokovic vô địch Roland Garros 2023, giành Grand Slam thứ 23

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic đã chính thức đi vào lịch sử với chức vô địch Roland Garros 2023.

Sở GDĐT Hà Nội lên tiếng việc đề thi môn Toán in mờ gây hiểu nhầm

Tường Vân |

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội, nhiều phụ huynh phản ánh, đề thi môn Toán bị in mờ khiến học sinh hiểu nhầm.

Hải Phòng biểu dương các điển hình tiên tiến trong thi đua yêu nước

Mai Chi |

Ngày 9.6, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 – 11.6.2023), TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố.

Phát huy tinh thần thi đua yêu nước, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng

TS Bùi Văn Mạnh - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng |

Sau 75 năm, “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn nguyên vẹn giá trị và tính thời sự. Đại hội XIII của Đảng đã xác định một trong ba đột phá chiến lược đó là: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phong trào thi đua yêu nước - sức mạnh tổng hợp của dân tộc

TS. Nguyễn Hữu Mạnh |

Để tăng cường nội lực, tận dụng tối đa sức mạnh của toàn dân tộc, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước đã chủ trương khởi xướng phong trào Thi đua yêu nước trên toàn quốc. Phong trào này là một chủ trương lớn, có tác động mạnh mẽ đến cuộc chiến tranh giải phóng đất nước và cũng đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng, kiến thiết đất nước.

Vinh quang Việt Nam - Góp sức cổ vũ phong trào thi đua yêu nước

Lê Phương |

Vinh quang Việt Nam 2023 - Chương trình "Vinh quang Việt Nam" được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 1.5.2004, sau đó tổ chức thường niên. Tính đến năm 2023, đã có tổng số 274 tập thể, cá nhân được vinh danh qua 18 kỳ "Vinh quang Việt Nam", trong đó có 100 tập thể, 174 cá nhân.

Khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước

HƯNG THƠ |

Các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước đã được UBND tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen.

Tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức

Lương Hà |

Hải Dương - Ngày 29.5, tại hội trường Trung tâm Hội nghị huyện Ninh Giang, Liên đoàn Lao động huyện Ninh Giang tổ chức Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.