Hiệp định CPTPP: Tổ chức công đoàn phải biến thách thức thành cơ hội

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.V
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.V
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.V
Lên top