LĐLĐ huyện Yên Khánh (Ninh Bình):

Phát động Tháng Công nhân và Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2019

Các địa biểu dự lễ phát động. Ảnh: NT
Các địa biểu dự lễ phát động. Ảnh: NT
Các địa biểu dự lễ phát động. Ảnh: NT
Lên top