Từ "Bố già" của Trấn Thành, nhìn lại câu chuyện phim Việt doanh thu trăm tỉ

"Bố già" của Trấn Thành và loạt phim Việt doanh thu khủng. Ảnh: ĐPCC.
"Bố già" của Trấn Thành và loạt phim Việt doanh thu khủng. Ảnh: ĐPCC.
"Bố già" của Trấn Thành và loạt phim Việt doanh thu khủng. Ảnh: ĐPCC.
Lên top