Vĩnh Phúc:

Tránh cướp giật, công an bảo vệ nghiêm ngặt quả phết rước quanh sân đình

lực lượng công an bảo vệ nghiêm ngặt quả phết rước quanh sân đình
lực lượng công an bảo vệ nghiêm ngặt quả phết rước quanh sân đình