Toàn cảnh hành trình tình nguyện, xung phong chống dịch của nghệ sĩ Việt

Nghệ sĩ Việt tham gia chống dịch. Ảnh: NSCC.
Nghệ sĩ Việt tham gia chống dịch. Ảnh: NSCC.
Nghệ sĩ Việt tham gia chống dịch. Ảnh: NSCC.
Lên top