Cát Tường tranh luận chuyện "nghệ sĩ có bắt buộc làm từ thiện"

Cát Tường lên tiếng về ồn ào từ thiện. Ảnh: NSCC.
Cát Tường lên tiếng về ồn ào từ thiện. Ảnh: NSCC.
Cát Tường lên tiếng về ồn ào từ thiện. Ảnh: NSCC.
Lên top