Tin văn hóa trong tuần: Công bố 11 đề cử giải thưởng “Bùi Xuân Phái 2021”

"Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2021". Ảnh: BTC
"Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2021". Ảnh: BTC
"Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2021". Ảnh: BTC
Lên top