Tin văn hoá trong tuần: 28 tác phẩm nhận giải tại cuộc thi “Hà Nội là...”

Tác phẩm "Hà Nội rong" của tác giả Đặng Thái Tuấn đoạt giải Nhất cuộc thi "Hà Nội là...". Ảnh: BTC
Tác phẩm "Hà Nội rong" của tác giả Đặng Thái Tuấn đoạt giải Nhất cuộc thi "Hà Nội là...". Ảnh: BTC
Tác phẩm "Hà Nội rong" của tác giả Đặng Thái Tuấn đoạt giải Nhất cuộc thi "Hà Nội là...". Ảnh: BTC
Lên top