Tin văn hoá trong tuần: Liên hoan phim Việt Nam 2021 sẽ tổ chức trực tuyến

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII - 2021 sẽ được tổ chức trực tuyến. Ảnh: BTC
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII - 2021 sẽ được tổ chức trực tuyến. Ảnh: BTC
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII - 2021 sẽ được tổ chức trực tuyến. Ảnh: BTC
Lên top