Bộ VHTTDL xây dựng bộ Quy tắc ứng xử nghệ sĩ

Thuỷ Tiên là một trong những sao Việt gặp nhiều ồn ào liên quan đến hoạt động từ thiện. Ảnh: LĐ
Thuỷ Tiên là một trong những sao Việt gặp nhiều ồn ào liên quan đến hoạt động từ thiện. Ảnh: LĐ
Thuỷ Tiên là một trong những sao Việt gặp nhiều ồn ào liên quan đến hoạt động từ thiện. Ảnh: LĐ
Lên top