Tin văn hoá trong tuần: 5 phim điện ảnh Việt giới thiệu đến khán giả Ba Lan

"Tiệc trăng máu" là một trong những bộ phim điện ảnh Việt được lựa chọn giới thiệu đến khán giả Ba Lan. ẢNh: LĐ
"Tiệc trăng máu" là một trong những bộ phim điện ảnh Việt được lựa chọn giới thiệu đến khán giả Ba Lan. ẢNh: LĐ
"Tiệc trăng máu" là một trong những bộ phim điện ảnh Việt được lựa chọn giới thiệu đến khán giả Ba Lan. ẢNh: LĐ
Lên top