Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thứ trưởng Vương Duy Biên: Không nên bỏ bikini trong các phần thi hoa hậu

Phần thi áo tắm luôn được chờ đợi trong các cuộc thi hoa hậu.
Phần thi áo tắm luôn được chờ đợi trong các cuộc thi hoa hậu.