Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bỏ thi áo tắm, dẹp luôn thi hoa hậu?