Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Thiên hạ đệ nhất hùng quan” được cứu nguy