Sông Đak Rông mùa yêu

Nam nữ đồng bào Pa Cô ở huyện ĐakRông rạng rỡ đầu xuân. Ảnh: Hưng Thơ.
Nam nữ đồng bào Pa Cô ở huyện ĐakRông rạng rỡ đầu xuân. Ảnh: Hưng Thơ.
Nam nữ đồng bào Pa Cô ở huyện ĐakRông rạng rỡ đầu xuân. Ảnh: Hưng Thơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top