Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sông chảy mãi trong lòng

Ảnh minh họa (Internet)
Ảnh minh họa (Internet)