NSƯT Vũ Linh không nộp đơn xét duyệt NSND: Chỉ mong khán giả thương là đủ

NSƯT Vũ Linh không làm đơn xét duyệt Nghệ sĩ nhân dân. Ảnh: NSCC.
NSƯT Vũ Linh không làm đơn xét duyệt Nghệ sĩ nhân dân. Ảnh: NSCC.
NSƯT Vũ Linh không làm đơn xét duyệt Nghệ sĩ nhân dân. Ảnh: NSCC.
Lên top