Nghệ sĩ Ngọc Huyền kể về mối duyên kết hợp NSƯT Vũ Linh và sự cố muốn quên

Ngọc Huyền và Vũ Linh là cặp nghệ sĩ cải lương ăn ý. Ảnh: NSCC.
Ngọc Huyền và Vũ Linh là cặp nghệ sĩ cải lương ăn ý. Ảnh: NSCC.
Ngọc Huyền và Vũ Linh là cặp nghệ sĩ cải lương ăn ý. Ảnh: NSCC.
Lên top