Những điều đặc biệt ở đêm nhạc Modern Talking tại Việt Nam

Thành viên Thomas Anders sẽ sang Việt Nam biểu diễn - Ảnh: IB
Thành viên Thomas Anders sẽ sang Việt Nam biểu diễn - Ảnh: IB