Nhật Thủy, con gái diva Mỹ Linh rơi nước mắt khi nghe thí sinh Nhí Tài Năng hát