Nhạc sĩ nổi tiếng Lee Dong-jun sang Việt Nam nhân dịp công chiếu 'Cha cõng con”