Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đạo diễn Lương Đình Dũng giới thiệu tư liệu quý về nghệ nhân Hà Thị Cầu