Đạo diễn Lương Đình Dũng giới thiệu tư liệu quý về nghệ nhân Hà Thị Cầu