Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Cha cõng con” tung teaser và ấn định ngày khởi chiếu