Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đạo diễn Lương Đình Dũng: Tôi làm phim để trả nợ