Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Cha cõng con” hé lộ về những diễn viên đặc biệt