Ngọc Ánh, Đông Đào bật khóc kể lại hồi ức về nhạc sĩ "Thuyền và biển"

Đông Đào là một trong những ca sĩ hát nhạc Phan Huỳnh Điểu. Ảnh: CTCC.
Đông Đào là một trong những ca sĩ hát nhạc Phan Huỳnh Điểu. Ảnh: CTCC.
Đông Đào là một trong những ca sĩ hát nhạc Phan Huỳnh Điểu. Ảnh: CTCC.
Lên top